Айткан жомогу соңуна чыкканда…

Былтыркы жыл оор жылдардан болгону жалпыбызга маалым. Көп жакшы санаалаштарыбызды жоготтук… Кыргыздын каймактарынан айрылдык, сыздадык, ыйладык дегендей… Көптүн катарында Орто

дагы