Самара Каримова: “Мен  өзүмдү күчтүү айымдардын катарына кошом”

Самара Каримова: “Мен өзүмдү күчтүү айымдардын катарына кошом”

26.03.2019 Выкл. Автор bulut.kg

Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артистти, кыргыз эли­нин сыймыктуу ырчы, актриса, “КЕҢЕШ KG” журналынын тан­доосу менен 2018-жылдын мыкты ырчы айымы Самара Каримова.

— Самара айым, чыгармачы­лыка аралашканыңызга аз бол­со да, 20-30 жылдан бери эм­гектенип келе жаткан кээ бир инсандарга караганда мадания­тыбызга жакшы салым кошо ал­дыңыз. Маданияттын тузу оор дейт, кантип көтөрүп жүрөсүз?

— Дүйнөдөгү эң жакшы кесип – маданият адамы болуу деп айтсам жаңылышбайм. “Артисттин бир көргөнүн хан көрбөйт, бир көргө­нүн ит көрбөйт” дегенге толук ко­шулам. Ооба, бир гана чыгармачы­лыкта эмес, пенденин турмушунда да өйдө-ылдый болуп турат. Айдын он беши ачык, он беши караңгы де­гендей бул мыйзам ченемдүү көрү­нүш.

Убактымды бош өткөргүм кел­бейт. Андай кезде ыр жазам, жат­тайм, жаңы эмгектердин үстүнөн иштейм. Кийин улгайган кезде кадырлуу айымдардын катарын толуктагым келет. Менин элим, үй-бүлөм, жакындарым мени ме­нен сыймыктанып турушса, жакшы атың калса кандай бакыт. Ошол се­бептен, маданиятты азап-тозогуна карабастан сүйүп, талбай эмгекте­нип, кызмат кылып келе жатам.

— “Таш ыргытсаң артисттин башына тиет” деген сөз бар. Эл көзүндө жүргөн инсандарды жаман-жакшы кептер ээрчийт дейт. Кээ бир терс пикирлерге көңүл ооруп калган учурлар бол­со керек?

— Жаман адамдар, кылмышкер­лер көбөйгөндөн көрө артисттер, маданият адамдары көбөйсүн да. Жерибизде дайым жакшылыктар болуп, шаңга бөлөнө берсин. Мага карата айтылган сын-пикирлерге туура эле караймын. Жакшыбы, жа­манбы дайыма айтылып турушу ке­рек. Кээ бири билип айтат, кээ бири билбей айтат. Андыктан, мен эч кимге капа эмесмин. Ооба, эч качан териккен эмесмин. Ар бир нерсени жакшылыкка жоруйм.

— Сахна артында бут тосуулар көп болоорун кээ бир жылдыз­дар жашырышбайт. Мындай учурга туш болгонсузбу?

— Анын баарын айтып отуруштун кереги жок. Бул жашоо өзү ушун­дай экен. Кастык, көрө албастык, жакшылыгыңа жамандык менен кайтаруу пендечиликте боло берет турбайбы. Туура, мындай көрүнүш эзелтеден болуп келген жана боло берет. Биз эч качан токтото албай­быз. Андайлар кайра адамды чый­ралтып, дем-күч берет тура. Адам жан дүйнөсү менен күчтүү болуусу керек. Ага сынып, жок болуп кеткен адамдар да бар. Мен өзүмдү эрктүү, күчтүү айымдардын катарына ко­шом. Андай нерселерге көңүл бөл­бөйм.

— Айтсаңыз, репертуарыңызда канча ыр, канча клип бар? Акын­дар менен иштешесизби?

— Репертуарымда жүздөн ашык ыр, жыйырмадан ашык клибим бар. Албетте, акындар менен иштешем. Дайыма ырдын сөзүнө, обонуна кө­ңүл бурам. Сөз баккан кыздардын катарына кирем. Өзүмдү патриот деп эсептеймин.

— Ырчы, актрисалыктан башка биз билбеген дагы кандай өнө­рүңүз бар?

— Бала кезимде ырларды жазып, сынактардан көп сыйлыктарды ал­гам. Акындык өнөрүм бар. Андан тышкары кыска чыгармаларды да жазып турам. Келечекте китеп жа­зып калышым мүмкүн. Анткени, менин ичимде ар кандай чыгарма­лар кайнап турат.

— Качандыр бир кезде ырчы­лыкты таштайм деген ойлор келгенби?

— Андай ойлор келген эмес. Чы­гармачылык бир кыйынчылык бол­со, аны таштап салгыдай оюнчук эмес да. Аны жан дүйнөм менен чындап сүйөм. Түбөлүктүү кыйын­чылык болбойт, чыдап койсок баа­ры жакшы болот.

— Өнөр адамы болбосоңуз, кай­сы кесиптин ээси болмоксуз?

— Дагы деле чыгармачылыктан кетмек эмесмин. Эгер актриса же ырчы болбосом, журналист, диктор болоор элем.

— Атактуу болгондон кийин жашооңузда бир топ өзгөрүүлөр болсо керек?

— Албетте, көп өзгөрүүлөр бол­ду. Эл сыйлап жаткан соң, элимдин алдында өзүмдү татыктуу алып жү­рүүгө аракет кылам. Үй-бүлөлүү болгондуктан төркүндөрүм менен кошо кайын журтумду бирге алып, келиндик милдетти так аткаруу.

Ак сакал аталардан, апалардан дайыма бата алам. Алардын батасы менен агарып келе жатам.

— Чыгармачылыктын чыйыр жолуна жаңыдан түшкөн жаш муундарга берээр кеп-кеңеши­ңиз?

— Биздин инилерибиз, сиңдилери­бизге айтаарым талыкбай эмгектен­гиле. Ак эмгек менен гана баарына жетесиңер. Мен кээде жүрөгүм каа­лап турган нерсени акылым менен чечкен убактарым болот. Кээде акылым айтып турса да, жүрөгүм менен чечем. Жаш муундарга айта­рым өз максатыңарды так коюп, эч кимдин ар кандай пикирин укпай, жакшы эмгек жасай бергиле дээр элем. Сахна өзү кичинекей болгону менен, ал океандай чоң. Ага кимдер гана келип-кетпейт. Ар бир инсан хан, ханыша болушуна чын жүрө­гүмдөн тилектешмин.