Гүлжан Кулманбетованын кандидаттык ишин ким жазып берген?

Гүлжан Кулманбетованын кандидаттык ишин ким жазып берген?

14.10.2019 Выкл. Автор bulut.kg

– Гүлжан Кулмамбетованын кандидаттык диссертациясын жазып бергениңиз чынбы?

Береги алакандай маалыматтан улам, академик Абдылдажан Акматалиевдин өзүнө түз суроо менен кайрылууну эп көрдүк. Албетте, мындай көйгөйлөр окумуштуулар арасында курч мааниде коюлуп келет. Илим үчүн күйгөн чөйрө акыйкатты биле жүрүшү зарыл.

– Абдылдажан агай, сиз «тележылдыз» Гүлжан Кулмамбетованын кандидаттык диссертациясына бир топ жыл мурда жетекчи болуп, анын ишин өзүңүз эле жазып бергениңиз чынбы? Мындай эмгегиңиздин урматына автоунаа жана акчалай сыйлык алганыңыз ыраспы? Илимий чөйрөдө «изи» жок Гүлжан айымды илимпоз катары санай аласызбы? Ал даяр текстти гана шатырата окуганы болбосо, башка эмне ийгилиги бар дейсиз? Эгерде аны да «өзү жазган» деп актай турган болсоңуз, анда Кулмамбетова менен эркин темада бир баракка ой жүгүртүүбүздү баяңдап көрбөйлүбү? Ошондо жалпы коомчулук ынанат, а болбосо шек кете берет, туурабы? Биздин билишибизче, Гүлжан айымдын сабаттуулугу филология илиминин кандидаттыгына туура келбейт го? Билгендер сүйлөм түзө албасын айтып жүрүшкөнүнө не дейсиз?..

Булак: «Азия нюс»